1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(15)'2007
  5. Узагальнений логіко-алгебраїчний метод знаходження апроксимацій наближених множин та генерації на їх основі логічних правил

Узагальнений логіко-алгебраїчний метод знаходження апроксимацій наближених множин та генерації на їх основі логічних правил

Д.Е. Ситніков, О.А. Романенко, С.В. Тітов, О.В. Тітова
Анотації на мовах:


Анотация: Запропоновано метод, який дозволяє знаходити апроксимації наближеної множини у випадку, коли властивості об’єктів задано небінарними величинами.