1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(15)'2007
  5. Забезпечення заданої ефективності прогнозування валютного ризику в ділингових інформаційних системах

Забезпечення заданої ефективності прогнозування валютного ризику в ділингових інформаційних системах

Є.Г. Федоров
Анотації на мовах:

В статті розглядається проблема забезпечення заданої ефективності прогнозування валютного ризику в ділингових інформаційних системах. Запропоновано критерії оцінки ефективності методів та моделей прогнозування валютного ризику. Розроблена модель прогнозування валютного ризику з урахуванням фундаментальних факторів. Запропоновано модифікований метод прогнозування валютного ризику, який забезпечує задану ефективність, наведено його переваги перед стандартним методом VaR.