1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(15)'2007
  5. Прогнозирование волотильности для оценки степени риска в дилинговых информационных системах

Прогнозирование волотильности для оценки степени риска в дилинговых информационных системах

Б.В. Шамша, Т.Б. Шатовская, Л.А. Христоева
УДК 517.534
Мова статті: російська
Анотації на мовах:


Анотація: В статье рассматривается проблема оценки риска в стохастических временных рядах в условиях гетероскедастичности. Предлагается модель прогнозирования волотильности ряда с учетом погрешности оценки модели на предыдущих лагах Предложен принцип построения GARCH моделей для различных временных рядов.


Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Шамша Б.В., Шатовская Т.Б., Христоева Л.А. Прогнозирование волотильности для оценки степени риска в дилинговых информационных системах. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2007. № 3(15). С. 147-151.