1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(16)'2008
  5. Селекція об'єктів дистанційного зондування землі при нечіткому описі їх характеристик розсіяння

Селекція об'єктів дистанційного зондування землі при нечіткому описі їх характеристик розсіяння

В.М. Більчук, Р.Е. Пащенко, О.І. Вовк
Анотації на мовах:

Розглянута можливість застосування теорії нечітких множин для вирішення завдання селекції об'єктів дистанційного зондування Землі. Введений нечіткий опис характеристик розсіяння об'єктів зондування з урахуванням їх фрактальних властивостей. На основі такого опису розроблений метод селекції об'єктів дистанційного зондування Землі. Метод селекції об'єктів дистанційного зондування Землі передбачає декомпозицію проблеми в ієрархію, визначення порівняльної важливості показників і бінарне порівняння важливості об'єктів дистанційного зондування Землі по кожній характеристиці розсіяння.
Ключові слова: селекція об'єктів ДЗЗ, нечіткий опис, фрактальна розмірність