1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(16)'2008
  5. Моделювання характеристик газорозрядного контура газового лазера

Моделювання характеристик газорозрядного контура газового лазера

Н.В. Голян, В.В. Голян
Анотації на мовах:

Досліджено моделювання, оптимізацію електронного пристрою і прискорення процесу настройки пропорціональноінтегрально-диференціальних регуляторів, які регулюють парціальний тиск компонентів газової суміші в газодинамічному контурі газового лазера. Розроблений програмний продукт дозволяє автоматично формувати: коефіцієнти пропорційноінтегрально-диференціальних регуляторів і журнал – відомість роботи установки на кожному етапі оптимізації.
Ключові слова: лазерна установка, пропорційно-інтегрально-диференціальні регулятори, автоматизація робочого місця, база даних