1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(16)'2008
  5. ТЕХНОЛОГІЯ МУЛЬТІ-MIMO В ГАРАНТОСПОСОБНИХ БЕЗДРОТОВИХ СИСТЕМАХ ЗВ'ЯЗКУ

ТЕХНОЛОГІЯ МУЛЬТІ-MIMO В ГАРАНТОСПОСОБНИХ БЕЗДРОТОВИХ СИСТЕМАХ ЗВ'ЯЗКУ

В.І. Слюсар, М.О. Масєсов
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглянуті переваги використання техніки багатокористувальницької мережі з технологією множинного входу множинного виходу (мульти-MIMO) в сучасних бездротових системах гарантоздатного зв'язку. Запропоновані аналітичні моделі мульти-MIMO для систем зв'язку різної конфігурації. Обґрунтовані різні підходи до реалізації просторовочасового кодування сигналів для підвищення пропускної спроможності та завадозахищеності каналів зв'язку. Запропоновано варіант формалізації фізичного рівня моделі багатокористувальницької мережі MIMO, який дозволяє оцінити її граничні можливості по точності демодуляції сигналів залежно від кількості одночасно працюючих абонентських терміналів.


Ключові слова: множинний вхід – множинний вихід, просторово-часове кодування сигналів, додаткове стробування відліків аналого-цифрового перетворювача, метод неортогональної частотної дискретної модуляції, багато користувальницька мережа