Нелінійна фільтрація квазігауссових сигналів

С.Г. Рассомахін, Л.С. Сорока
Анотації на мовах:

Дано визначення квазігауссових сигналів, як одного класу напівбезперервних процесів. На основі нелінійної задачі оптимізації і методу варіаційного числення визначена перехідна характеристика нелінійного фільтру-дискримінатора, який виконує функції селективної фільтрації і оцінки значення сигналу. Дана перехідна характеристика враховує апріорні статистичні дані про очікуємий сигнал и реальний рівень потужності завади. Показані переваги одержаного результату по показнику середнього квадрата помилки в порівнянні з відомим лінійним методом фільтрації.
Ключові слова: нелінійна фільтрація, середній квадрат помилки, напівбезперервні сигнали, функція правдоподібності