Класифікація планів багатофакторного експерименту

Н.Д. Кошовий, А.В. Павлик, В.П. Сіроклин
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуті види еквівалентності планів багатофакторного експерименту. Запропонований метод класифікації планів багатофакторного експерименту основі SР-перетворень, в якому використовуються принципи уніфікації і типізації, тобто раціональне скорочення процесів однакового функціонального призначення і розробка типових рішень, в яких відбиваються загальні для ряду процесів елементи або характеристики. Отримані оцінки кількості типових структур планів і характеристики класів еквівалентності. Приведені приклади каталогів типових структур.


Ключові слова: експеримент багаточинника, SР-перетворення, комбінаторні схеми, уніфікація, типізація