1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(16)'2008
  5. Методи аналізу процесів ухвалення рішень в нечіткому просторі станів об'єктів на основі ієрархії мережевих моделей

Методи аналізу процесів ухвалення рішень в нечіткому просторі станів об'єктів на основі ієрархії мережевих моделей

Є.І. Кучеренко, Д.Є. Краснокутський
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуті питання аналізу адекватності нечітких взаємодіючих процесів об'єктів, що характеризуються розпределеністю і ієрархічністю. Запропоновані критерії і методи виявлення властивостей досяжності і несуперечності, цілеспрямованій модифікації моделі, представленої в нечіткому просторі станів. Вперше запропонований метод аналізу властивостей досяжності і несуперечності при взаємодії нечітких ієрархічних процесів, що включає прямий і зворотний покроковий цілеспрямований аналіз нечіткого простору станів і структури моделі Сформульовані рекомендації по практичному застосуванню х положень роботи в реальних системах.


Ключові слова: нечітка модель, нечіткі мережі Петрі, ієрархія, досяжність, несуперечність, інтелектуальна система