1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(16)'2008
  5. Деталізація визначення цінності інформації, що зберігається в динамічній інформаційній системі

Деталізація визначення цінності інформації, що зберігається в динамічній інформаційній системі

В.М. Лєвикін, М.В. Євланов
Анотації на мовах:

Розглянуті особливості представлення інформаційної системи управління підприємством як динамічної мультистабильной системи. Проаналізовані підходи до визначення поняття цінності інформації. Отримали подальший розвиток визначення різних видів цінності інформації в динамічній мультистабильной інформаційній системі. Пропонований в даній статті підхід до уточнення понять цінності інформації в динамічній мультистабильной ІС дозволяє сформулювати і вирішити задачу розробки моделей операцій зберігання інформації в динамічній мультистабильной ІС і завдання синтезу моделей програмних реалізацій окремих ФМ, запитів до даним і бази даних ІС з урахуванням цінності інформації, що зберігається і оброблюваної.
Ключові слова: динамічна інформаційна система, інформаційний ген, метамодель, рецепція інформації