1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(16)'2008
  5. ПОБУДОВА МОДЕЛІ ГАММЕРШТЕЙНА ЗА ДОПОМОГОЮ РАДІАЛЬНО-БАЗИСНОЇ МЕРЕЖІ

ПОБУДОВА МОДЕЛІ ГАММЕРШТЕЙНА ЗА ДОПОМОГОЮ РАДІАЛЬНО-БАЗИСНОЇ МЕРЕЖІ

С.О. Ляшенко, Т.С. Сакало
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядається нейромережевий підхід до побудови нелінійної динамічної моделі Гаммерштейна. Результати дослідження підтвердили ефективність застосування мереж радіально-базисного типу для побудови нелінійної моделі Гаммерштейна. Застосування узагальнено-регресійної мережі навіть при настройці тільки вагових параметрів мережі забезпечує отримання прийнятних результатів. Настройка ж всіх параметрів мереж дозволяє істотно підвищити точність рішення задачі ідентифікації, значно збільшуючи при цьому час навчання.


Ключові слова: ІНС, модель Гаммерштейна, радіально-базисна мережа, моделювання процесу ідентифікації