1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(16)'2008
  5. Дескрипторний контроль програмного забезпечення критичного застосування в реальному часі

Дескрипторний контроль програмного забезпечення критичного застосування в реальному часі

Ю.С. Манжос, В.Л. Петрік
Анотації на мовах:

Запропонований метод, що забезпечує контроль семантичної коректності програмного забезпечення на етапі стендового відробітку або в реальному часі, має в порівнянні з методом семантичного контролю на порядок меншу ресурсоемність, значно вищу діагностуючу здатність і точнішу оцінку вірогідності існування залишкових програмних дефектів. Застосування методу в системах реального часу дозволяє підвищити надійність інформаційно-управляючих систем для АЕС і авіаційно-космічних комплексів.
Ключові слова: семантичний контроль, семантичні інваріанти, залишкові програмні дефект