1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(16)'2008
  5. Метод оцінки значущості ознак об'єктів в базах даних з використанням теорії наближених множин

Метод оцінки значущості ознак об'єктів в базах даних з використанням теорії наближених множин

О.А. Романенко, Е.В. Тітова, А.А. Усань
Анотації на мовах:

Сучасні методи інтелектуального аналізу даних направлені на обробку великих інформаційних масивів з метою знаходження в них прихованих закономірностей. Однією з поширених форм представлення знайдених залежностей є логічні правила. Визначення значущості тієї або іншої ознаки дозволяє скоротити кількість аналізованих даних і як наслідок, скоротити кількість логічних умов в знайдених правилах. Пропонований метод визначення значущості ознаки дозволяє скоротити кількість атрибутів, що беруть участь в описі наближеної множини.
Ключові слова: логічні правила, потужність апроксимації, значущість ознаки, нечіткі множини, кінцеві предикати