1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(16)'2008
  5. Відновлення зображень на основі декодування частотно-спектрального мультиадичного представлення

Відновлення зображень на основі декодування частотно-спектрального мультиадичного представлення

І.О. Романенко, В.В. Баранник, С.О. Сідченко
Анотації на мовах:

Розробляються методи відновлення зображень на основі декодування різних варіантів частотно-спектрального мультиадичного представлення даних, що враховують статистичні властивості зображень, особливості трансформації на основі ортогональних перетворень і можливості обчислювальних систем. Запропоновані методи дозволяють: понизити час обробки в 2,8 – 4,5 разыв залежно від параметрів структуризації мультиадичного представлення; скоротити величину середньоквадратичного показника погрішності відновлення в 1,5 – 2,5 разыв залежно від класу оброблюваних зображень і розміру мультиадичного представлення.
Ключові слова: цифрова обробка зображень, частотно-спектральне мультиадичне представлення