1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(16)'2008
  5. Наближений метод вибору структури систем з функціональним резервуванням

Наближений метод вибору структури систем з функціональним резервуванням

О.І. Шипулін, А.В. Павлик, Н.О. Дідик
Анотації на мовах:

Розглянута постановка завдання вибору складу систем з функціональним резервуванням, розглянуті наближені методи її рішення, запропонований алгоритм отримання точного рішення і програмні засоби для автоматизації процесу рішення задачі. Для вирішення завдання розроблений модифікований жадібний алгоритм, в основі якого лежить послідовний відбір домінуючих об'єктів (рядків матриці) і подальшою корекцією початкової матриці і масиву значень коефіцієнтів резервування.
Ключові слова: система з функціональним резервуванням, структура, точне рішення