1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(16)'2008
  5. ФОРМУВАННЯ І АНАЛІЗ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОСНАБЖЕНІЯ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ «ELSNA»

ФОРМУВАННЯ І АНАЛІЗ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОСНАБЖЕНІЯ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМИ «ELSNA»

О.Б. Єгоров, Д.В. Іріков, С.М. Цурак
Анотації на мовах:

У статті показуються переваги використання програми «ELSNA», яка дозволяє вибирати встановлюване устаткування, моделювати схему електропостачання, виконувати аналіз параметрів системи електропостачання промислових підприємств. Використання програми сприяє виявленню поширених помилок проектування і рішень щодо встановленого устаткування. програма дозволяє студентам, розвиваючи свій інтелектуальний потенціал, всесторонньо і достатньо повно вивчати даний предмет. В цьому випадку підвищується мотивація студентів до навчання, достатньо повно реалізується метод індивідуального навчання і тому подібне Програма «Elsna» представляє практичний інтерес для підготовки бакалаврів і фахівців із спеціальностей 6(7) .090603, 6(7) .010100 і може бути використана для виконання лабораторних робіт по дисципліні «Електропостачання і електрозаощадження підприємств».
Ключові слова: підприємство, система електропостачання, навчання, програма «ELSNA»