1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(16)'2008
  5. Підвищення точності відробітку постійного часу випередження в імпульсних синхронізаторах

Підвищення точності відробітку постійного часу випередження в імпульсних синхронізаторах

Б.Т. Кононов, О.М. Малиш, М.С. Кравченко
Анотації на мовах:


Анотация: Висловлюються схемні рішення, використання яких дозволить забезпечити високу точність відробітку кутів випередження в пристроях автоматичної точної синхронізації у всьому діапазоні допустимих значень різниці частот. Для підвищення точності відробітку постійного часу випередження в пристроях автоматичної точної синхронізації при вимірюванні параметрів синхронізації слід переходити від амплітудних до частотних методів визначення частот ковзання і кутів між напругою, що синхронізується.


Ключові слова: синхронізація дизель-генераторів, параметри синхронізації, синхронізатор