1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 1(16)'2008
  5. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ РАДІАЦІЙНОЇ ОБСТАНОВКИ ТЕРИТОРІЇ АЕС

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ РАДІАЦІЙНОЇ ОБСТАНОВКИ ТЕРИТОРІЇ АЕС

М.П. Буданов, П.Ф. Буданов
Анотації на мовах:

Розглянуті тенденції розвитку технічних засобів і комплексів безперервного контролю параметрів радіаційної обстановки як усередині, так і на території АЕС в режимі реального часу, які дозволяють здійснювати оперативний контроль за освітою і кількісним і якісним складом твердих, рідких, аерозольних і газоподібних радіоактивних речовин, які вимагають збору, переробки, очищення, утилізації і зберігання, з використанням підсистем контролю радіаційною обстановкою технологічних процесів ядерно-радіаційного об'єкту і підсистем контролю території санітарно-захисної зони.
Ключові слова: радіаційна обстановка, засоби радіаційного контролю