1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(17)'2008
  5. До питання застосування сітьових графіків в роботі органів управління військ РХБ захисту

До питання застосування сітьових графіків в роботі органів управління військ РХБ захисту

В.В. Коваль
УДК 355.433.3
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Збільшення обсягу та різноманітності заходів управління надзвичайно ускладнюють зв’язки між різними процесами організації РХБ захисту, стрімко збільшують обсяг інформації, яка необхідна органам управління для управління силами та засобами РХБ захисту. За даних умов виникає нагальна потреба в адекватному аналізі та своєчасному реагуванні органів управління військ РХБ захисту на зміни в обстановці, прийняті обґрунтованих рішень тощо. Вказані особливості вимагають застосування в роботі органів управління військ РХБ захисту аналітичних методів, які спроможні забезпечити адекватну оцінку оперативності управління. Розглянуті питання застосування сітьових графіків в практичній діяльності органів управління військ РХБ захисту.


Ключові слова: РХБ захист, управління, ефективність, час
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Коваль В.В. До питання застосування сітьових графіків в роботі органів управління військ РХБ захисту. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2008. № 2(17). С. 17-19.