1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(17)'2008
  5. Методика оцінки бойового потенціалу ударних авіаційних комплексів при вирішенні ними вогневих задач

Методика оцінки бойового потенціалу ударних авіаційних комплексів при вирішенні ними вогневих задач

О.Б. Леонтьєв, О.М. Компанієць, В.В. Шмаков
УДК 623.735
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Представлено підхід для вирішення задач оцінки бойового потенціалу ударного авіаційного комплексу при виконані вогневих задач, що базується на поєднані методів експертного оцінювання (на основі методу аналізу ієрархій) та методів факторного аналізу. Шляхом декомпозиції узагальненого показника бойової ефективності на основні групи властивостей, визначений ваговий вклад кожної з груп.


Ключові слова: ударний авіаційний комплекс, бойовий потенціал, показник бойової ефективності
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Леонтьєв О.Б., Компанієць О.М., Шмаков В.В. Методика оцінки бойового потенціалу ударних авіаційних комплексів при вирішенні ними вогневих задач. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2008. № 2(17). С. 23-26.