1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(17)'2008
  5. Алгоритми межпозииційного ототожнення результатів радіолокаційних вимірювань

Алгоритми межпозииційного ототожнення результатів радіолокаційних вимірювань

А.В. Просов, В.П. Квіткін
Анотації на мовах:

Одночасне спостереження декількох цілей системою рознесених радіолокаційних станцій викликає необхідність рішення задачі визначення приналежності отриманих в різних позиціях вимірів тім або іншим цілям. У даному огляді надана класифікація сучасних алгоритмів ототожнення, а також викладені стан та основні напрями побудови та функціонування алгоритмів меж позиційного ототожнення результатів радіолокаційних вимірювань. Визначені перспективні напрями для розробки алгоритмів ототожнення для системи рознесених РЛС в складної багатоцільовій обстановці.
Ключові слова: радіолокаційне вимірювання, ототожнення, радіолокаційна станція