1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(17)'2008
  5. Базова модель композитного матеріалу з радіоізотопними включеннями та визначення основних фізичних механізмів, які впливають на відбиваючи та випромінюючи властивості матеріалу

Базова модель композитного матеріалу з радіоізотопними включеннями та визначення основних фізичних механізмів, які впливають на відбиваючи та випромінюючи властивості матеріалу

О.М. Сотніков , Р.Г. Сидоренко , Г.В. Рибалка
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядається модель композитного матеріалу з радіоізотопними включеннями, його відбиваючі та випромінюючі властивості, визначені основні фізичні механізми, які впливають на властивості матеріалу, що відображають і випромінювальні; розроблена математична модель діелектричної проникності композитного матеріалу з радіоізотопними включеннями, суть якої полягає в повнішому формалізованому описі закону її зміни, що визначає його властивості, що відображають і випромінювальні.


Ключові слова: композитні матеріали, радіоізотопні включення