1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(17)'2008
  5. Використання імпульсного електромагнітного випромінювання для знезаражування зернової суміші

Використання імпульсного електромагнітного випромінювання для знезаражування зернової суміші

А.С. Черепньов, І.А. Черепньов, Г.А. Ляшенко
Анотації на мовах:

Робота присвячена актуальній проблемі забезпечення екологічної й продовольчої безпеки держави. Запропоновано використання екологічно чистих технологій обробки зерна при зберіганні, що ґрунтуються на застосуванні імпульсних електромагнітних полів. Дана методика дозволяє проводити ефективний вплив на комах-шкідників без відчутної зміни температурного режиму зберігання зерна, що дозволяє значно знизити втрати зерна й забезпечити виробництво екологічно чистих продуктів.
Ключові слова: електромагнітне поле, імпульсний вплив, діелектрична проникність, потужність, що поглинається