1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(17)'2008
  5. Завадозахищеність і розвиток змісту параметра «база» сигналів

Завадозахищеність і розвиток змісту параметра «база» сигналів

А.М. Битченко, Л.Б. Макаров, А.О. Подорожняк
Анотації на мовах:

Проведений аналіз взаємозв'язку характеристик завадозахищеності спеціальних радіоканалів управління з параметром «база» сигналу. Показана доцільність приведення бази до більш загального вигляду за рахунок введення «польової» складової в аналітичний вираз для бази сигналу. Запропоновано як дану складову використовувати коефіцієнт посилення передавальних антен. Представлений розрахунок конкретних значень коефіцієнта посилення для лінзових і дзеркальних телескопічних оптичних антенних систем лазерних передавальних пристроїв.
Ключові слова: завадозахищеність, скритність, база сигналу, лазерна лінія зв'язку, коефіцієнт посилення передавальної антени