1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(17)'2008
  5. Метод одновимірного плаваючого структурного кодування двійкових даних

Метод одновимірного плаваючого структурного кодування двійкових даних

В.В. Баранник, А.В. Хаханова
Анотації на мовах:


Анотация: Розробляється метод кодування одновимірних плаваючих структурних чисел в двійковому просторі. При цьому враховується режим, коли код-номер формується для змінної кількості елементів, а кількість розрядів під кодограму відводиться за рівномірним принципом. Даний режим забезпечується за рахунок використання правил відбору допустимих поєднань, складених з двійкових послідовностей. Для зниження часу кодування даних процес обробки реалізується на основі рекурентних виразів. В цьому випадку вагові коефіцієнти двійкових елементів визначаються на основі значень вагового коефіцієнта і елементів на попередньому кроці обробки. Стиснення даних досягається за рахунок скорочення комбінаторної надмірності, обумовленої обмеженою кількістю серіїв одиниць.


Ключові слова: одновимірне плаваюче структурне кодування, рекурентна обробка, надмірність

Whoops, looks like something went wrong.