Про один метод ідентифікації закону вибіркового розподілу

Л.О. Кіріченко, А.В. Шкловець, Д.А. Поляков, Є.А. Боковіков
Анотації на мовах:

У роботі запропонована нова характеристика безперервної випадкової величини – ідентифікатор розподілу, визначувана як відношення квадрата математичного очікування розмаху до її дисперсії. Показано, що дана характеристика не залежить від лінійного перетворення випадкової величини. Чисельне моделювання випадкових сигналів показало можливість визначення закону розподілу сигналів оцінюванням даної характеристики.
Ключові слова: вибірковий розподіл, безперервна випадкова величина, чисельне моделювання