Модель цілеспрямованого пошуку об'єктів і обробки зображень

І.В. Рубан, О.В. Шитова, С.В. Осієвський
Анотації на мовах:


Анотация: У статті запропоновані підходи до побудови систем обробки зображень на основі моделей, що враховують особливості систем дистанційного зондування. Запропоновані моделі описують процес цілеспрямованого пошуку і обробки зображень. Аналіз результатів показує, що використання підходів до об'єктного представлення зображень дозволяє скоротити час оцінки і аналізу обстановки, що при застосуванні інформаційної технології цілеспрямованого пошуку об'єктів і обробки зображень скорочує час обробки і представлення зображень в цілому.


Ключові слова: обробка зображення, модель обробки зображень