1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(17)'2008
  5. Математична модель сталого процесу експлуатації засобів вимірювальної техніки авіаційних радіотехнічних систем

Математична модель сталого процесу експлуатації засобів вимірювальної техніки авіаційних радіотехнічних систем

А.П. Волобуєв
Анотації на мовах:

У статті розглянута математична модель сталого процесу експлуатації засобів вимірювальної техніки авіаційних радіотехнічних систем. Визначені характеристики сталого процесу експлуатації засобів вимірювальної техніки авіаційних радіотехнічних систем і наведені докази достатніх умов його існування. Запропонована математична модель дозволяє отримати аналітичні вирази показників метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки авіаційних радіотехнічних систем і може бути використана для оцінки їх метрологічної надійності.
Ключові слова: математична модель, сталий процес експлуатації, метрологічна надійність, засоби вимірювальної техніки, авіаційні радіотехнічні системи, дрейф, метрологічна характеристика