1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(17)'2008
  5. Метод вибору структури фінансування програми державного рівня

Метод вибору структури фінансування програми державного рівня

Н. В. Замірець, С. А. Баулін
Анотації на мовах:

Наведено метод вибору способів і джерел фінансування проектів в складі програм державного рівня на основі аналізу Загальнодержавної космічної програми України. У методі для вибору раціональної структури фінансування використана модель чистої поточної вартості. Запропонований метод дозволяє проводити вибір структури фінансування проекту на основі моделі чистої поточної вартості. З його допомогою визначаються обсяги і види залучених коштів з різних джерел з точки зору отримання максимального доходу за проектом.
Ключові слова: вибір структури фінансування, модель чистої поточної вартості