1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(17)'2008
  5. Метод кластеризації і оцінки множини аналогів проектних рішень

Метод кластеризації і оцінки множини аналогів проектних рішень

О.Б. Некрасов, Д.Е. Лисенко, Н.О. Соколова
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглядаються завдання вибору і оцінки початкової безлічі аналогів для бази прецедентів проектних рішень і облікового складу персоналу по розробці зразків нової техніки. Запропонований метод, що реалізовує процедури кластеризації множини можливих аналогів, побудови рангово-класифікаційної шкали подібності, визначення міри подібності створюваного зразка нової техніки і прецедентів-аналогів, формування інтегральної міри подібності.


Ключові слова: база прецедентів, множина аналогів, розробка нової техніки, кластеризація, міра подібності