1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(17)'2008
  5. Метричні властивості інформаційного простору в ієрархічних структурах управління складними організаційно-технічними об'єктами

Метричні властивості інформаційного простору в ієрархічних структурах управління складними організаційно-технічними об'єктами

І.В. Шостак
Анотації на мовах:


Анотация: Розглянуто метричні властивості інформаційного простору інтегрованих експертних систем підтримки прийняття рішень щодо управління складними організаційно-технічними об'єктами, окремі елементи яких (типові блоки прийняття рішень) інтерпретовано з позицій аналітичної геометрії у вигляді точок дискретного простору.


Ключові слова: дискретний інформаційний простір, гранична крапка, фундаментальна послідовність, клас еквівалентності, спільність, метаобщность, гетерогенність спільності, кластеризація