1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(17)'2008
  5. Порівняльний аналіз методів побудови черепних імплантатів залежно від типу вхідних даних

Порівняльний аналіз методів побудови черепних імплантатів залежно від типу вхідних даних

О.О. Шамраєва
Анотації на мовах:


Анотация: У роботі представлений порівняльний аналіз методів побудови черепних імплантатів залежно від типу початкових даних. Аналізується виготовлення імплантатів уручну і за допомогою стереолитографической системи на підставі комп'ютерної моделі за краніографическими даними. Також підлягає аналізу виготовлення імплантатів за допомогою стереолітографїї на підставі даних рентгенівського і спірального комп'ютерних томографів.


Ключові слова: черепний імплантат, ручний і автоматизований методи виготовлення, краниограммы, томограми, коефіцієнти невідповідності, вартості, часу, узагальнена оцінка