1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(17)'2008
  5. Сліпий розділ сигналів у підвищенні вірогідності діагностики захворювань шлунку електрогастрографією

Сліпий розділ сигналів у підвищенні вірогідності діагностики захворювань шлунку електрогастрографією

С.В. Штик, В.В. Булага, П.М. Замятін
УДК 615.471
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: З метою підвищення вірогідності діагностики захворювань шлунку використовується сліпий розділ сигналів (СРС). Обробці підлягають сигнали з двох біполярних відведень. Порівнюються результати двох способів розташування електродів – послідовного і прямокутно-перехресного на проекції шлунку. Для аналізу вірогідності використовуються спектральні характеристики електрогастрограми: домінуюча частота, процентні часові співвідношення брадігастрії, тахігастрії, нормогастрії та аритмії, розрахованих за допомогою авторегресійного аналізу ковзного середнього. Результатом є підвищення вірогідності при використанні СРС на 12,5% при обох відведеннях, причому вірогідність на 6,25% вища при поєднанні послідовного відведення з СРС.


Ключові слова: електрогастрограма, сліпий розділ сигналів, спектральний аналіз, електрична активність, авторегресійний аналіз, брадігастрія, нормогастрія, тахігастрія, аритмія, домінуюча частота
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Штик С. В. Сліпий розділ сигналів у підвищенні вірогідності діагностики захворювань шлунку електрогастрографією / С.В. Штик, В.В. Булага, П.М. Замятін  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2008. – № 2(17). – С. 157-159.