1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(17)'2008
  5. Формування актуальної множини питань в системі тестування знань

Формування актуальної множини питань в системі тестування знань

Б.П. Бочаров, М.Ю. Воєводіна
Анотації на мовах:

В роботі розглянуті алгоритми и схеми проведення контролю знань, що використовують адаптивну модель студента на поточному кроці тесту для динамічного формування актуальної множини питань. Використання розроблених алгоритмів при побудові навчаючих програмних систем дозволить суттєво збільшити ефективність їх роботи. Введення до складу програмного комплексу експертної системи дасть викладачу можливість за допомогою правил бази знань управляти процесом навчання залежно від характеристик конкретного процесу навчання, зокрема, від результатів контролю знань студента, забезпечуючи тим самим диференційований підхід до кожного студента.
Ключові слова: тестування знань, актуальна множина питань, якість освіти