1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 2(17)'2008
  5. Концепція побудови единого геоінформаційного простору для освітніх систем

Концепція побудови единого геоінформаційного простору для освітніх систем

К.О. Метешкін, І.М. Патракєєв, А.А. Євдокімов
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядається комплекс мір для побудови освітнього інформаційного середовища, сервіси якого будуть максимально наближені до традиційних сценаріїв освітнього процесу і допоможуть вирішить протиріччя між методами навчання, які створюють традиційні освітні технології і методами й засобами прогресивних інформаційних технологій які постійно удосконалюються. Цінність такого інформаційного середовища зосереджується в тому, що воно може дуже якісно и повно використовувати усі можливості сучасних технологій завдяки їх взаємодії.


Ключові слова: геоінформаційні системи і технології, лінгвістичні технології, інтелектуальні технології, освітні технології