1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(18)'2008
  5. Проектування багатоперехідного штампування кришки гідроцилиндра з використанням чисельного моделювання

Проектування багатоперехідного штампування кришки гідроцилиндра з використанням чисельного моделювання

В.В. Воронько, О.В.Шипуль
Анотації на мовах:


Анотация: Проведено критичний аналіз серійної технології одержання поковки типу кришка гідроциліндра літального апарату (ЛА) й за допомогою розробленою авторами методикою встановлена можливість утворення внутрішніх розтріскувань. Запропоновано технологію штампування кришки зі сплаву Амг6 у порожнині закритого штампа, що забезпечує не тільки істотне підвищення коефіцієнту використання матеріалу порівняно з облойним штампуванням, але головне - високий ступінь опрацювання металу в зонах, що відповідають профілю чистової деталі. Визначено необхідну кількість переходів для одержання бездефектної поковки типу кришка. Проведено аналіз формозміни металу в порожнині штампа по переходах штампування й визначено максимальний ступінь використання ресурсу пластичності. Проведено оцінку потрібного зусилля штампування по переходах. Обґрунтованість запропонованої технології підтверджена проведенням фізичних експериментів. Проведено аналіз макроструктури за допомогою растрового електронного мікроскопа й вимір твердості отриманих поковок по Бринеллю. На підставі проведених досліджень сформульовані технологічні рекомендації щодо гарячого багатоперехідного закритого штампування деталей ЛА відповідального призначення.


Ключові слова: багатоперехідне закрите штампування, ступінь використання ресурсу пластичності, поковка, штамп, ступінь деформації, моделювання формозміни металу