1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(18)'2008
  5. МОДЕЛЬ СИГНАЛІВ ВИХОДУ КАНАЛУ ФАЗОВОГО ДЕТЕКТУВАННЯ КОГЕРЕНТНО-ІМПУЛЬСНОЇ РЛС, ПРИ РОЗПІЗНАВАННІ РУХОМИХ ЦІЛЕЙ

МОДЕЛЬ СИГНАЛІВ ВИХОДУ КАНАЛУ ФАЗОВОГО ДЕТЕКТУВАННЯ КОГЕРЕНТНО-ІМПУЛЬСНОЇ РЛС, ПРИ РОЗПІЗНАВАННІ РУХОМИХ ЦІЛЕЙ

О.І. Вовк , О.С. Фатєєв , Р.Е. Пащенко
Анотації на мовах:

Проведено дослідження сигналів виходу каналу фазового детектування когерентно-імпульсної РЛС, при розпізнаванні рухомих цілей. Запропонована модель сигналів виходу каналу фазового детектування когерентно-імпульсної РЛС на базі дискретного частотного сигналу довільного порядку і функції Вейєрштрасса в представленні Мандельброта. На підставі проведених експериментальних вимірювань перевірена адекватність введеної моделі сигналам, реєстрованим на виході каналу фазового детектування.
Ключові слова: когерентно-імпульсна РЛС, канал фазового детектування, дискретний частотний сигнал довільного порядку, функція Вейерштрасса в представленні Мандельброта