1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(18)'2008
  5. Експериментальне дослідження параметрів тропосферних радіохвилеводів над морем

Експериментальне дослідження параметрів тропосферних радіохвилеводів над морем

В.Д. Карлов, М.М. Петрушенко, О.В. Лукашук, А.В. Челпанов
Анотації на мовах:

У статті розглянуті проблеми, що стоять перед станціями радіолокацій приморського базування. Приведені результати експериментальних досліджень параметрів, умов виникнення і існування тропосферних радіохвилеводів над морською поверхнею. Визначена залежність параметрів тропосферних радіохвилеводів від швидкості вітру. Встановлена залежність існування і якості тропосферних радіохвилеводів від пори року і часу доби.
Ключові слова: приповерхній, підведений радіохвилеводи; метеопарметри