1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(18)'2008
  5. Визначення параметрів зонної енергетичної структури електронів у напівпровідникових катодах донорного типу

Визначення параметрів зонної енергетичної структури електронів у напівпровідникових катодах донорного типу

С.І. Планковський
Анотації на мовах:

В рамках квантово-механічної зонної електронної структури напівпровідників розглянуто можливість визначення параметрів енергетичної діаграми напівпровідникового катоду донорного типу. Показано, що введення в математичне моделювання експериментальної залежності щільності струму насичення електронної емісії від температури js (T) для таких катодів дозволяє визначити такі параметри як: зовнішню частину роботи виходу електронаc, концентрацію електронів на донорному рівні Nd і енергію залягання донорного рівня в забороненій зоні напівпровідника Ed. Для оцінки ефективної маси електрона в с-зоні за запропонованою методикою проведено обробку температурної залежності щільності струму емісії катоду на основі ВаО.
Ключові слова: катод, скандат барію, щільність струму, термоемісія, робота виходу електрона, напівпровідник, зонна теорія, донорний рівень