1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(18)'2008
  5. ВИМІРЮВАННЯ КООРДИНАТ ДЖЕРЕЛ ВИПРОМІНЮВАННЯ ПРИ СУМІСНІЙ АДАПТИВНІЙ І КОРЕЛЯЦІЙНІЙ ОБРОБЦІ МЕТОДОМ ПРОСТОРОВОГО РОЗРІЗНЕННЯ ПО АЛГОРИТМУ КЕЙПОНА

ВИМІРЮВАННЯ КООРДИНАТ ДЖЕРЕЛ ВИПРОМІНЮВАННЯ ПРИ СУМІСНІЙ АДАПТИВНІЙ І КОРЕЛЯЦІЙНІЙ ОБРОБЦІ МЕТОДОМ ПРОСТОРОВОГО РОЗРІЗНЕННЯ ПО АЛГОРИТМУ КЕЙПОНА

С.І. Хмелевський
Анотації на мовах:

Показано, що застосування рознесених в просторі пари адаптивних антенних решіток (ААР) в режимі самофокусування, включених в двоетапну процедуру вимірювання координат множинних джерел шумових перешкод базовокореляційним методом, який дозволяє вирішити задачу ототожнення пеленгів, оптимізувати параметри системи просторово-часової обробки за часом адаптації.
Ключові слова: базово-кореляційна система, просторово-часова обробка