1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(18)'2008
  5. Методика багатокритеріального структурного синтезу системи архівації даних авіаційно-космічного спостереження

Методика багатокритеріального структурного синтезу системи архівації даних авіаційно-космічного спостереження

В. І. Присяжний, О. О. Писарчук, І. А. Кухарський
УДК 681.3
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

В статті запропоновано методику структурного синтезу системи архівації даних авіаційно-космічного спостереження. Методика базується на подані задачі синтезу структури багатокритеріальною моделлю і розв’язку оптимізаційної задачі вибору найкращого варіанту побудови системи із сукупності альтернатив з використанням нелінійної схеми компромісів. Результати розрахункового прикладу синтезу структури системи архівації доводять ефективність запропонованого підходу.
Ключові слова: авіаційно-космічне спостереження, структурний синтез, архівація даних, побудова системи
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Присяжний В. І. Методика багатокритеріального структурного синтезу системи архівації даних авіаційно-космічного спостереження / В. І. Присяжний, О. О. Писарчук, І. А. Кухарський  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. — 2008. — № 3. — С. 71-78.