1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(18)'2008
  5. Підвищення ефективності використання ресурсів цифрових мереж інтегрованого обслуговування за рахунок згладжуючого впливу накопичувачів на параметри трафіку

Підвищення ефективності використання ресурсів цифрових мереж інтегрованого обслуговування за рахунок згладжуючого впливу накопичувачів на параметри трафіку

С.В. Савченко
Анотації на мовах:


Анотация: У статті запропонований метод розрахунку допустимого завантаження каналів цифрових мереж інтегрованого обслуговування, оцінка необхідного об'єму буферної пам'яті і числа каналів.


Ключові слова: цифрова мережа, інтегроване обслуговування