1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(18)'2008
  5. Визначення структури бази даних для автоматизованого робочого місця енергетика

Визначення структури бази даних для автоматизованого робочого місця енергетика

С.М. Новічонок, О.А. Дробот, Г.І. Лагутін
УДК 621.3
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Запропоновано обґрунтування структури бази даних для створення автоматизованого робочого місця енергетика на основі об’єктно-діяльнічної моделі для реалізації у системі управління базами даних ACCES. Визначені об’єкти та суб’єкти діяльності щодо обліку та руху електротехнічних засобів та порядок їх взаємодії. На підставі аналізу задач, які повинні вирішуватись автоматизованим робочим місцем енергетика, визначені складові інформаційно-довідкової системи, розроблена структура бази даних для організації обліку та руху електротехнічних засобів у військовій частині.


Ключові слова: база даних, електротехнічні засоби; автоматизовані робочі місця, об’єкт діяльності, суб’єкт діяльності, структура
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Новічонок С.М., Дробот О.А., Лагутін Г.І. Визначення структури бази даних для автоматизованого робочого місця енергетика. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2008. № 3(18). С. 114-117.