Метод повышения быстродействия арифметических устройств

В.Н. Рудницкий, С.В. Беседина
УДК 681.3.042
Мова статті: російська
Анотації на мовах:


Анотація: На основе анализа методов повышения быстродействия избыточных дискретных устройств был разработан метод конвейерного сложения для структурно-блочной системы счисления с минимальной информационной избыточностью.


Ключові слова: избыточность, арифметическое устройство, быстродействие
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Рудницкий В. Н. Метод повышения быстродействия арифметических устройств / В.Н. Рудницкий, С.В. Беседина  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2008. – № 3(18). – С. 128-131.