Метод підвищення швидкодії арифметичних пристроїв

В.М. Рудницький, С.В. Беседіна
Анотації на мовах:

На основі аналізу методів підвищення швидкодії надмірних дискретних пристроїв був розроблений метод конвейєрного складання для структурно-блокової системи числення з мінімальною інформаційною надмірністю.
Ключові слова: надмірність, арифметичний пристрій, швидкодія