1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(18)'2008
  5. Метод нечіткої ідентифікації нелінійних об’єктів цифрового керування

Метод нечіткої ідентифікації нелінійних об’єктів цифрового керування

С.Г. Удовенко, Г. Дібе, В.І. Перепелиця
Анотації на мовах:


Анотация: Розглядається метод нечіткої ідентифікації нелінійних систем, що базується на використанні фільтрів Калмана спільно з нечіткою кластерізацією. Показано можливість адекватного опису динаміки нелінійних об’єктів за допомогою цього методу. Наведено результати моделювання, що дозволяють зробити висновок щодо ефективності застосування запропонованого підходу у цифрових системах керування нелінійними об’єктами.


Ключові слова: нечітка ідентифікація, модель Такаги-сугено, функція приналежності, фільтрація Калмана