1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(18)'2008
  5. Розробка моделі та технології формування електронних документів на основі шаблонів в web-орієнтованих інформаційних системах

Розробка моделі та технології формування електронних документів на основі шаблонів в web-орієнтованих інформаційних системах

С.Ф. Чалий, Д.Л. Кравченко, Є.О. Моспан
Анотації на мовах:

У статті розглянуті основні проблеми, що виникають при формуванні вихідних елетронних документів в web-орієнтованих інформаційних. Проаналізована узагальнена модель технології формування єлектронних документів на основі шаблонів.Розроблена модель та технологія формуваня елетронних документів на основі шаблонів, котра дає можливість використовувати в якості шаблону декілька описових мов розмітки, та отримувати вихідний документ в різноманітних форматах.
Ключові слова: єлектронний документ, шаблон, мова розмітки