1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(18)'2008
  5. Розробка методу побудови нечітких запитів до реляційних баз даних для задач пошуку персональної інформації

Розробка методу побудови нечітких запитів до реляційних баз даних для задач пошуку персональної інформації

С.Ф. Чалий, О.А. Синяков
Анотації на мовах:

У статті розглянута проблема побудови нечітких запитів до реляційних баз даних для завдань пошуку персональної інформації. Розроблений метод побудови нечітких запитів до реляційних баз даних для завдань пошуку персональної інформації. Даний метод дозволяє будувати нечіткі запити до реляційних баз даних, що містять чітку формалізовану інформацію.
Ключові слова: реляційна база даних, нечіткий запит, нечіткий лінгвістичний інтерфейс