1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(18)'2008
  5. Побудова інформаційної бази системи технічного обслуговування і ремонту автомобільної техніки

Побудова інформаційної бази системи технічного обслуговування і ремонту автомобільної техніки

І.В. Толок
Анотації на мовах:

У статті запропоновано структурно-функціональну схему інформаційного забезпечення інформаційної бази підприємства, методологію побудови інформаційної бази системи технічного обслуговування і ремонту автомобільної техніки для визначення системи технічного обслуговування і ремонту автомобільної техніки на підприємствах Міністерства Оборони України.
Ключові слова: діагностування, автомобільна техніка