1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 3(18)'2008
  5. Системна методика оцінки реалізуємості національної програми інформатизації України

Системна методика оцінки реалізуємості національної програми інформатизації України

О.Д. Болгаров, Є.А. Дружинін, І.М .Зянчуріна
Анотації на мовах:

Наведена системна методика оцінки реалізуємості мегапроекта з урахуванням показників якості, змісту, термінів і витрат за програмою на прикладі Національної Програми Інформатизації України (НПІУ). Дана методика призначена для отримання комплексної оцінки можливості реалізації і ефективності програми і її елементів на всіх рівнях планування. Основні етапи включають: формування структури НПІУ, оцінка можливості реалізації окремого елемента структури НПІУ, оцінка можливості реалізації НПІУ, виділення «вузьких і «слабих» місць» в структурі НПІУ і видача цієї інформації користувачу.
Ключові слова: мегапроект, програма, оцінка реалізуємості, показники якості, процеси проекту, рівні планування